Datum: 12 October, 2021
Giltig till: 26 October, 2021
Offertnummer: 399

Anfasteröd Gårdsvik
Er referens: Hanna Söderlund

0708-70 72 70

Bokningsinformation

Datum: 2022-05-05
Resa: Anfasteröd - ToR
Hämtas, kl.: Anfasteröd
Lämnas, kl.: Anfasteröd
Fartyg: m/s Gustafsberg
  • Cocktail party
  • ca 40 gäster
  • Tar med egen förtäring
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Framkörningsavgift
8500,00 SEK0.00%8500,00 SEK
3 Fartygshyra 4790,00 SEK0.00%14370,00 SEK
Summa exkl. moms 22870,00 SEK
6% moms 1372,20 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 24242,20 SEK