Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 26 May, 2021
Giltig till: 9 June, 2021
Offert Number: 375

Ararahim
Er referens: Ara Rahim

076-5669646

Bokningsinformation

Datum: 2021-06-01
Resa: Uddevalla, Södra hamnen - ToR
Hämtas, kl.: 14:30 Uddevalla, Södra hamnen
Lämnas, kl.: 15:30 Uddevalla, Södra hamnen
Fartyg: m/s Byfjorden

Student

30 personer

Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Fartygshyra
6196,00 SEK0%6196,00 SEK
30 Snacks
35,00 SEK0%1050,00 SEK
30 Bubbel 65,00 SEK0.00%1950,00 SEK
Summa exkl. moms 9196,00 SEK
6% moms 350,72 SEK
12% moms 112,50 SEK
25% moms 390,00 SEK
Totalt inkl. moms 9196,00 SEK