Du har accepterat denna offerten.

Datum: 14 May, 2018
Giltig till: 29 May, 2018
Offertnummer: 0031

Uddevalla Turism
Er referens: Uddevalla Turism

Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla

0522-698480

http://www.uddevalla.com

Bokningsinformation

Datum: 2018-07-14
Resa: Uddevalla - Bassholmen ToR
Hämtas, kl.: 09:30 Uddevalla
Lämnas, kl.: 18:00 Uddevalla
Fartyg: m/s Byfjorden
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 1,00 SEK0.00%1,00 SEK
Summa exkl. moms 1,00 SEK
6% moms 0,06 SEK
12% moms 0,12 SEK
25% moms 0,25 SEK
Totalt inkl. moms 1,43 SEK