Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 18 June, 2024
Giltig till: 2 July, 2024
Offert Number: 577

Christian
Er referens:

Bokningsinformation

Datum: 2024-07-12
Resa: Uddevalla, Södra Hamnen - ToR
Hämtas, kl.: 10:30 Uddevalla, Södra Hamnen
Lämnas, kl.: 16:00 Uddevalla, Södra Hamnen
Fartyg: m/s Gustafsberg

Öppen bar ombord
ca 30 personer

Äter lunch iland på Lyckorna

Båttur 10:30-12 + 14:30-16 stilla på Lyckorna och vänta medans d käkar

Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 båtresa 3 h
10950,00 SEK0%10950,00 SEK
1 stilla vid kaj 1,5 h 2737,50 SEK0.00%2737,50 SEK
Summa exkl. moms 13687,50 SEK
6% moms 821,25 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 14508,75 SEK