Du har accepterat denna offerten.

Datum: 6 June, 2018
Giltig till: 31 August, 2018
Offertnummer: 0099

Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Er referens: Benny Åsberg

Box 650
101 42 Stockholm

0708-439545

Bokningsinformation

Datum: 2018-09-15
Resa: Gustavsberg - ToR
Hämtas, kl.: 14:00 Gustavsberg
Lämnas, kl.: 16:00 Gustavsberg
Fartyg: m/s Byfjorden

Har rullstolsbundna gäster med sig ombord

Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Båthyra
9300,00 SEK0.00%9300,00 SEK
35 Kaffe + Bulle 35,72 SEK0.00%1250,20 SEK
Summa exkl. moms 10550,20 SEK
6% moms 558,00 SEK
12% moms 150,02 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 11258,22 SEK