Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 5 June, 2023
Giltig till: 19 June, 2023
Offert Number: 492

Maria Nilsson
Er referens:

Bokningsinformation

Datum: 2024-06-15
Resa: Slussen - Lyckorna ToR
Hämtas, kl.: 14:00 Slussen
Lämnas, kl.: 17:30 Slussen
Fartyg: m/s Sunningen

Tansport till och från kyrkan

Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Båtresa Slusssen - Lyckorna t o r
11000,00 SEK0%11000,00 SEK
1 Framkörning från Uddevalla samt stilla vid Lyckorna vid vigsel 13314,00 SEK0.00%13314,00 SEK
Summa exkl. moms 24314,00 SEK
6% moms 1458,84 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 25772,84 SEK