Datum: 19 July, 2021
Giltig till: 2 August, 2021
Offertnummer: 388

Erika Gräns
Er referens: Erika Gräns

0704-293457

Bokningsinformation

Datum: 2022-09-03
Resa: Grundsund - Fiskebäckskil
Hämtas, kl.: 16:30 Grundsund
Lämnas, kl.: Fiskebäckskil
Fartyg: m/s Gustafsberg
  • Framkörningsavgift Grundsund - 14 850 kr  
  • Fartygshyra per timma - m/s Gustafsberg 5077 kr  
  • Antal gäster?
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Framkörningsavgift
14850,00 SEK0.00%14850,00 SEK
1 Fratygshyra 5077,00 SEK0.00%5077,00 SEK
Summa exkl. moms 19927,00 SEK
6% moms 1195,62 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 21122,62 SEK