Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 24 January, 2022
Giltig till: 25 March, 2022
Offert Number: 408

Kontoret för Hållbar tillväxt
Er referens:

Bokningsinformation

Datum: 2022-07-06
Resa: Uddevalla, Södra Hamnen - ToR
Hämtas, kl.: 18:00 Uddevalla, Södra Hamnen
Lämnas, kl.: 20:00 Uddevalla, Södra Hamnen
Fartyg: m/s Sunningen
  • Sponsorresa - MHF Camping Club Riksträff 2022, ref. Tommy Janerstål 
  • Fralla - ost
  • Annette Bargel guidar
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
2 h båtresa
5043,00 SEK0%10086,00 SEK
1 guide (Anette Bargel)
4000,00 SEK0%4000,00 SEK
78 Kaffe och ostfralla 57,20 SEK0.00%4461,60 SEK
Summa exkl. moms 18547,60 SEK
6% moms 605,16 SEK
12% moms 535,39 SEK
25% moms 1000,00 SEK
Totalt inkl. moms 20688,15 SEK