Du har accepterat denna offerten.

Datum: 28 September, 2021
Giltig till: 12 October, 2021
Offertnummer: 397

Lisa Johansson
Er referens: Lisa Johansson

073-574 66 22
073-925 64 26

Bokningsinformation

Datum: 2021-10-09
Resa: Uddevalla, Södra hamnen - ToR
Hämtas, kl.: 11:00 Uddevalla, Södra hamnen
Lämnas, kl.: Uddevalla, Södra hamnen
Fartyg: m/s Sunningen
  • Urnsättning, farleden mellan stora Hasselön och Stjärnekullen
  • 5 personer i familjen - eventuellt upp till 25 personer
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
2 Fartygshyra 4790,00 SEK0.00%9580,00 SEK
Summa exkl. moms 9580,00 SEK
6% moms 574,80 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 10154,80 SEK