Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 1 April, 2022
Giltig till: 15 April, 2022
Offert Number: 422

Musselbaren
Er referens:

Bokningsinformation

Datum: 2022-05-05
Resa: Slussen - ToR
Hämtas, kl.: 16:00 Slussen
Lämnas, kl.: 19:00 Slussen
Fartyg: m/s Gustafsberg
  • 32 personer
  • Avgång Slussen 16:00 åter 19:00
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
3 Fratygshyra
4790,00 SEK0%14370,00 SEK
1 Framkörningsavgift 5000,00 SEK0.00%5000,00 SEK
Summa exkl. moms 19370,00 SEK
6% moms 1162,20 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 20532,20 SEK