Offert Date: 13 January, 2019
Giltig till: 1 April, 2019
Offert Number: 0164

Uddevalla Turism
Er referens: Uddevalla Turism

Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla

0522-698480

http://www.uddevalla.com

Bokningsinformation

Datum: 2019-03-25
Resa: -
Hämtas, kl.:
Lämnas, kl.:
Fartyg: m/s Gustafsberg
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Fartygshyra 0,01 SEK0.00%0,01 SEK
Summa exkl. moms 0,01 SEK
6% moms 0,00 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 0,01 SEK