Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 5 May, 2022
Giltig till: 19 May, 2022
Offert Number: 435

Personalföreningen Uddevalla kommun
Er referens: Lars Karlsson

0730 360 206

Bokningsinformation

Datum: 2022-06-18
Resa: Uddevalla - ToR
Hämtas, kl.: 15:00 Uddevalla
Lämnas, kl.: 18:00 Uddevalla
Fartyg: m/s Byfjorden
  • Skaldjurskryssning
  • 79 personer (meddelat 9/6)
  • Dryck betalas separat
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
79 Fartygshyra
239,40 SEK0%18912,60 SEK
79 Skaldjurslåda 550,00 SEK0.00%43450,00 SEK
Summa exkl. moms 62362,60 SEK
6% moms 1070,52 SEK
12% moms 4655,36 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 62362,60 SEK