Du har accepterat denna offerten.

Datum: 16 May, 2018
Giltig till: 31 May, 2018
Offertnummer: 0066

Therese Jonasson
Er referens:

Kullavägen 16B
30293 Halmstad

0736-41 43 81

Bokningsinformation

Datum: 2018-08-18
Resa: Tången - Mollösund
Hämtas, kl.: 15:20 Tången
Lämnas, kl.: 15:50 Mollösund
Fartyg: m/s Gustafsberg
  • Önskar ej förtäring eller dryck.
  • Vill använda musikanläggning.
  • Tidigare bokningsnr. 2012860
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 Båthyra

Framkörningsavgift samt 30 min båttur.

14570,00 SEK0.00%14570,00 SEK
Summa exkl. moms 14570,00 SEK
6% moms 824,72 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 14570,00 SEK