Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 9 March, 2023
Giltig till: 23 March, 2023
Offert Number: 474

Thoren Innovation School
Er referens: Kristian Pålsson

Bokningsinformation

Datum: 2023-05-24
Resa: Uddevalla, Södra hamnen - Unda ToR
Hämtas, kl.: 09:00 Uddevalla, Södra hamnen
Lämnas, kl.: 15:00 Uddevalla, Södra hamnen
Fartyg: m/s Sunningen
  • Transport
  • ca 30 passagerare
Fakturaadress:
Thoren Innovation School AB
FE256
107 76 Stockholm
Referensnummer 3003
Org. Nr. 556890 - 2653
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1,5 Fartygshyra 5189,00 SEK0.00%7783,50 SEK
Summa exkl. moms 7783,50 SEK
6% moms 467,01 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 8250,51 SEK