Du har accepterat denna offerten.

Datum: 31 July, 2019
Giltig till: 8 August, 2019
Offertnummer: 0272

Musselbaren
Er referens:

Bokningsinformation

Datum: 2019-08-10
Resa: Stillingsön - Stillingsön
Hämtas, kl.: 12:45 Stillingsön
Lämnas, kl.: 15:15 Stillingsön
Fartyg: m/s Gustafsberg
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 båttransport

Upphämtning av 35 gäster Stillingsön 12.45,
kolla på MUSSSELODLING, släppas på Lyckorna 13:45
stilla 1,5 h åter Stillingsön ca 15:15!
Släpps på Lyckorna 13:15
Åter 13.15 ankomst Stillingsön 13:45

18250,00 SEK-10.00%16425,00 SEK
Summa exkl. moms 16425,00 SEK
6% moms 985,50 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 17410,50 SEK