Du har accepterat denna offerten.

Datum: 26 April, 2018
Giltig till: 27 April, 2018
Offertnummer: 0005

Uddevalla Naringsliv
Er referens: Alexander Rahm

Bokningsinformation

Datum: 2018-06-15
Resa: Uddevalla - Uddevalla
Hämtas, kl.: 16:00 Uddevalla
Lämnas, kl.: 17:30 Uddevalla
Fartyg: m/s Byfjorden

Tidigare bokningsnr: 2012952

Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
40 Grillbåt (vuxen)
120,00 SEK0.00%4800,00 SEK
40 Grillbåt (mat) 145,00 SEK0.00%5800,00 SEK
Summa exkl. moms 10600,00 SEK
6% moms 288,00 SEK
12% moms 696,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 11584,00 SEK