Du har accepterat denna offerten.

Offert Date: 17 May, 2018
Giltig till: 1 June, 2018
Offert Number: 0081

Uddevalla Turism
Er referens: Uddevalla Turism

Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla

0522-698480

http://www.uddevalla.com

Bokningsinformation

Datum: 2018-06-19
Resa: Göteborg - Göteborg
Hämtas, kl.: 00:00 Göteborg
Lämnas, kl.: 23:00 Göteborg
Fartyg: m/s Sunningen
Antal Specifikation PrisRabattSumma exkl. moms
1 0,00 SEK0.00%0,00 SEK
Summa exkl. moms 0,00 SEK
6% moms 0,00 SEK
12% moms 0,00 SEK
25% moms 0,00 SEK
Totalt inkl. moms 0,00 SEK