• English

Bokningsvillkor för Bassholmens Gästhem

Dessa bokningsvillkor reglerar avtalet mellan Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, och dig som enskild person eller det företag/förening som bokningen avser. För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år.

Betalning
Kostanden för gästhemmet betalas vid bokningstillfället via Klarna.

Avbokning
Vill du avboka din vistelse kontaktar du Uddevalla Turism AB via telefon, eventuell återbetalning sker sedan. Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från oss.
Fri avbokning fram till 8 veckor innan ankomst om inget annat är överenskommet. Vid avbokning senare än 8 veckor ska beställaren ersätta företaget med 50% av totalbeloppet. Vid avbokning 2 veckor innan ankomst är beställaren skyldig att erlägga full betalning.

In- och utcheckning
Såtillvida inte annat överenskommits eller angivits i bokningsbekräftelsen sker incheckning på gästhemmet kl.15.00 och utcheckning kl.12.00.

Integritetspolicy
Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning. Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. För mer information, läs hela vår integritetspolicy.

Force Majeure
Om vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Bassholmens Gästhems kontroll och som Gästhemmet inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är Bassholmens Gästhem fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Övrigt
I logipriset ingår inte städning, sänglinne eller handdukar.
Vi reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

 

Uddevalla TURISM AB
Södra Hamnen 2
451 42 Uddevalla
Org.nr: 556023-9245
Telefon: 0522-698480
E-post: boka@uddevalla.com
Hemsida: www.uddevalla.com
Godkänd för F-skatt Momreg.nr: SE556023924501 Bankgiro: 721-0594