• English

Integritetspolicy

Allmänna dataskyddsförordningen, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter för personer inom Europeiska unionen.

 

Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, med adress Södra Hamnen 2, 45142 Uddevalla är ett företag etablerat i Sverige. Vi bedriver verksamheterna Skärgårdsbåtarna i Uddevalla, Uddevalla Turistcenter, Uddevalla gästhamn och Bassholmens gästhem, gästhamn och glasscafé. Vi tycker att personlig integritet är viktig och vi tar din integritet på högsta allvar. I vår integritetspolicy förklara vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

 

Omfattning
Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning.

 

Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:

  • Kontaktuppgifter/ kontaktinformation så som namn, e-post och telefonnummer.
  • Användarens digitala- och köpbeteende från våra webbplatser, app och onlinebokning.

Vid användning av appen Upplev Uddevalla sparas dina uppgifter som ett anonymt ID för att kunna spåra inställningar i appen. Uppgifter vi sparar är tex. Om användarens enhet är iOS eller Andrioid, User-Agent för enheten samt telefonmodell för Android, sparade favoriter och senaste användning av appen. Loggarna på servern sparar även IP-nummer och en User-Agent för alla besök i ca. en månad.

 

Lagring av uppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet, till exempel genom att fylla i onlineformulär, delta i tävlingar, boka/köpa produkter eller kontakta oss via mail.

Vi organiserar och lagrar personuppgifter i vårt kund- och företagsregister efter samtycke.

Uppgifterna lagras internt och via vår externa hårddisk som är lokaliserad på undertecknad adress. Hårddisken är lösenordskyddad och endast tillgänglig för behörig personal.

 

Spårning
För att möjliggöra förbättringar av vår verksamhet och våra tjänster samlar programvaror och webbplattformar automatiskt in information från din dator eller mobila enhet, din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, webbplatser du besökt, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök, demografi, intressen och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster, trender inom våra tjänster och produkter.

 

Informationsdelning till tredje part
Vi kan komma att dela personuppgifter med samarbetspartners av de skäl som angetts ovan. Vi tillförsäkrar att de vi samarbetar med lever upp till en adekvat säkerhetsstandard.

Överföring och informationsdelning kommer inte ske till tredje land.

 

Tidsfrister för radering
Personuppgifterna lagras under en treårsperiod, efter angiven tidsfrist sammanställs uppgifterna om köpbeteende för att hjälpa oss att få en bättre förståelse för våra kundens behov och efterfrågan. Personuppgifter direkt kopplad till en fysisk person raderas med undantag för de personuppgifter där kunden samtyckt till att få erbjudanden, information etc. om vår verksamhet. Dessa uppgifterna lagras till kunden själv väljer att radera sig från sändlistan.

Personuppgifter tillhörande samtycke till publicering av bilder regleras under respektive publicering- och bildavtal.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke.

Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter.

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Under vissa omständigheter, inklusive när det konstaterats att vi behandlar personuppgifter utan laglig grund eller behandlingen inte längre är nödvändig för att uppfylla syftet, har du rätt att få uppgifterna raderade (rätten att bli glömd).

Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. Mer information om allmänna dataskyddsförordningen.

 

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss, boka@uddevalla.com
Denna integritetspolicyn gäller från och med den 1 april 2018.

 

 

Personuppgiftsansvarig Linda Gjerdrum, VD
Uddevalla TURISM AB
Södra Hamnen 2
451 42 Uddevalla
Org.nr: 556023-9245
Telefon: 0522-698480
E-post: boka@uddevalla.com
Hemsida: www.uddevalla.com
Godkänd för F-skatt Momreg.nr: SE556023924501 Bankgiro: 721-0594