• English

Allmänna bokningsvillkor

Dessabokningsvillkor reglerar avtalet mellan Uddevalla Turism AB, org. nr.556023-9245, och dig som enskild person eller det företag/förening som genomför ett köp via vår onlinebokning.

Betalningsvillkor & om- och avbokningsregler
Betalning med kort eller mot faktura: Du betalar via vår partner Klarna.

Betalning på plats:Vi arbetar med säkerhet och försöker minimera hanteringen av kontanter, vi föredrar därför att du betalar med kontokort eller Swish. Vill du hyra cykel eller boka en guidad tur kan du endast betala med kort på plats.

Du kan boka Skärgårdsbåtarnas produkter fram till och med 18 timmar innan avgångstid med undantag för Skaldjursbåten & Kräftskiva (36h innan avgång) och Hoppa på, hoppa av (6h innan avgång). Andra produkter kan du boka t.o.m sex timmar innan starttid.

Önskar du boka om din order till nytt datum måste du kontakta Uddevalla Turism via telefon. Vid ombokning avbokas din befintliga order och vi skapar en ny. Har du valt att betala via Klarna makuleras fakturan och en återbetalning görs. Du kommer då få en ny faktura för de datum du valt att omboka din order till.

Om du valt att betala via Klarna och önskar göra ändringar i befintlig bokning delkrediterar vi den fakturan du erhållit alternativt så skapas en tilläggsorder och du får en ny faktura för de antalet personer du önskar lägga till i bokningen.

Du kan avboka din beställning/order fram till och med 72 timmar innan avgångs- eller starttid. Avbokningar senare än 72 timmar innan återbetalas 50% av totalbeloppet. Avbokningar senare än 12h innan debiteras 100%. No show debiteras 100%.

Vill du avboka din beställning/ order kontaktar du Uddevalla Turism via telefon. Har du redan betalat sker återbetalning enligt Klarnas betalningsvillkor.

Momssatser
Priserna som anges är inkl. 6% moms för båt, 12% moms för mat och 25% moms på övrigt.

Biljett/ kvitto
Ditt ordernummer är din biljett/ ditt kvitto.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Uddevalla Turism är personuppgiftsansvariga. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss via våra webbplatser, sociala medier, vår app eller använder vår onlinebokning. Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med dataskyddsförordningen för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. För mer information, läs hela vår integritetspolicy.

Force Majeureklausul
I händelse av naturkatastrof, krig, statlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, storm, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Uddevalla Turisms kontroll äger bolaget rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller på annat sätt omdisponera beställd resa/ produkt.

Extra information för bokning av Skärgårdsbåtarnas produkter
Mat & dryck
Medhavd mat och dryck får ej förtäras ombord på våra skärgårdsbåtar. Ombord m/s Byfjorden finns en bar med försäljning av alkoholhaltig dryck och ett enklare caféutbud (ombord m/s Sunningen och m/s Gustafsberg II finns bistro med alkoholtillstånd under begränsad tid på året).

Byte av båt
Rederiet förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet istället för annonserat fartyg tillhandahålla substitut av skälig anledning.

Inställd avgång
Uddevalla Turism förbehåller sig rätten att ställa in båtturer med Skärgårdsbåtarna 48h innan avgång om färre än 25 personer är förbokade.

Extra information för bokning av Rent a bike
Rent a bike är ett samarbete mellan Uddevalla Turism AB och Ljungskile Outdoor Världsevent AB org.nr: 559155-7045. All fakturering sker av Uddevalla Turism.

Cyklar och tillhörande utrustning lämnas endast ut mot uppvisande av giltig legitimation.

Hyrestagare är ansvarig för att cykel återlämnas i samma skick som vid utlämning.

Hyrestagare ansvarar för skador på cykel och övrig utrustning som uppkommit under hyresperioden. Vid eventuell skada ska hyrestagare betala reparationskostnad och materialkostnad. Skadeersättningen faktureras efter återlämnande av cykel och övrig utrustning.

Vid överskriden hyrestid debiteras en straffavgift på 300 SEK och en förseningsavgift på 150 SEK/dag. Straffavgift och förseningsavgift faktureras.

Om cykel eller övrig utrustning skulle bli stulen/borttappad under uthyrningsperioden ersätter hyrestagare uthyraren med fulla värdet av den stulna/borttappade cykeln och övrig utrustning. Cykeln och övrig utrusning anses som stulen/borttappad från samma dag kund ej kunnat lämna åter eller efter tre dagar försening om kund ej återkommer.

Hyrestagare ansvarar vid skador som drabbar tredje man.

Ingen återbetalning vid tidigare återlämnande av cykeln och övrig utrustning.

Uthyraren tar inget som helst ansvar för person- eller materialskada på privata ägodelar som eventuellt kan uppstå under hyrestiden.

Skadeersättning och vid utebliven återlämning av cykel samt tillhörande utrustning gäller följande:

Korg debiteras 300kr

Pedaler debiteras 250kr

Sadel debiteras 250kr

Belysning debiteras 200kr

Hjul debiteras 1200kr

Lås eller nyckel debiteras 500 kr. 

Hjälm debiteras 700kr

Barnstol debiteras 1500kr

Ej funktionell cykel eller utebliven återlämning debiteras 6500kr

Uddevalla TURISM AB Södra Hamnen 2
451 42 Uddevalla
Org.nr: 556023-9245
Telefon: 0522-698480
E-mail: boka@uddevalla.com
Website: www.uddevalla.com
Godkänd för F-skatt Momreg.nr: SE556023924501 Bankgiro: 721-0594